skip to Main Content
Postbus 43, 3840 AA Harderwijk | info@woonwijs-hw.nl
Postbus 295, 3850 AG Ermelo | info@degroenedraad-ermelo.nl

Brief veiligheid balkon (deze werkzaamheden zijn gestart)

21 juli 2017

Aan de bewoners van
Oude Telgterweg, Hamburgerweg, Suikerbakker, Gelreweg, Tijmlaan, Varenlaan, Smidsweg, Beemdweg, Hoge Wal en Veldweg

Onderwerp: veiligheid balkon

Geachte heer, mevrouw,

Naar aanleiding van het bericht van Uwoon over de veiligheid van uw balkon hebben wij direct als HBO “De Groene Draad” de volgende stappen ondernomen. Dhr. K. Buisman onze bouwkundige van het bestuur heeft zich uitgebreid laten informeren over de ontstane situatie bij Uwoon op maandagmorgen 17 juli jl. Mevr. I. Uittien, manager wonen Uwoon heeft ons toegezegd dat zij ons uitgebreid zal informeren over alle maatregelen die gedaan moeten worden. U kunt erop rekenen dat wij als Huurdersraad “De Groene Draad” zeer alert zullen zijn om uw belangen en woongenot te behartigen.

Met vriendelijk groet,

Dagelijks bestuur HBO “De Groene Draad”
Tijmen Kroon, voorzitter ( 06 22 80 52 45)
Klaas Buisman, penningmeester
Reiny Smink, secretaris ( 06 28 06 30 96)

Back To Top
X