skip to Main Content
Postbus 43, 3840 AA Harderwijk | info@woonwijs-hw.nl
Postbus 295, 3850 AG Ermelo | info@degroenedraad-ermelo.nl

Ouderen in de Vijverhof

 

OUDEREN IN DE VIJVERHOF

Kies bewust: zelfstandig zijn en toch niet alleen …

 

Zelfstandig zijn en toch niet alleen, baas in eigen ‘huis blijven als je alleen of met z’n tweeën ouder wordt. Een groep vertrouwde mensen in de buurt hebben op wie je nu en dan kunt rekenen als je hulp zou nodig hebben en voor wie jij op jouw beurt iets kan betekenen, ‘noaber-schap’ noemen ze dat, een goede buur zijn voor elkaar.

Door L. van Bentum en J. Artz

 

ERMELO – Dit alles zoeken en vinden de bewoners in de woongemeenschap De Vij­verhof in Ermelo. AI meer dan achttien jaren bestaat er tussen de bewoners van de woongemeenschap een groepsverband, een mate van verbondenheid met elkaar en een gevoel van verantwoorde­lijkheid voor elkaars welzijn. Deelnemen aan de vorm van groepswonen die in De Vij­verhof wordt toegepast is een weloverwogen keus, het is niet een vorm van verzorgd wonen zoals in een verzorgingshuis of een serviceflat. Het is vorm van actief blijven voor je zelf en voor anderen.

 

Actief zijn door gezamenlijk activiteiten te on­dernemen, zoals eenmaal in de zes weken gezamenlijk eten, overigens geen verplichting, of een gezamenlijk bezoek bren­gen aan een tentoonstelling of museum. Groepswonen is een kwestie van geven en nemen, aanpassen en tolerant zijn, van je schikken in de besluiten van de groep, ook al ben je het er niet altijd mee eens. Van ei­genbelang opzijzetten voor groepsbelangen. Een oudere bewoner vertelt: “Ik woon van­af de oplevering, alweer meer dan achttien jaar geleden, sa­men met mijn echtgenote met veel plezier in De Vijverhof”.

 

De opzet en ideeën van die tijd zijn nog steeds terug te vinden in het doen en laten binnen de woongroep. Echter, doordat er nieuwe bewoners zijn komen wonen in al die jaren zijn er ook nieuwe inzichten ontstaan. Nieuwe bewoners brengen hun eigen’ kennis en ideeën mee. Dit geeft een nieuwe impuls aan onze vorm van groepswonen. Zogezegd, we gaan met de tijd mee, al­leen maar goed.” Interesse? Durf je het groepswonen aan, meld je dan aan als aspirant bewoner bij UWOON. Daar weet men alles over de voor­waarden om in De Vijverhof te mogen wonen. Of kom eens een kopje koffiedrinken, op de dinsdag of donderdag om 10 uur bij de woongroep, om je verder te oriënteren.

 

Bron: Ermelo’s Weekblad 29-09-2018

Back To Top
X