skip to Main Content
Postbus 43, 3840 AA Harderwijk | info@woonwijs-hw.nl
Postbus 295, 3850 AG Ermelo | info@degroenedraad-ermelo.nl

Uitnodiging De Groene Draad

“De Groene Draad” nodigt alle huurders in Ermelo uit die een woning huren van UWOON op dinsdag 28 november 2017”.

Aanvang om 19.30 uur in de Dialoog, Raadhuisplein 4, 3851 NT te Ermelo.
De zaal is open vanaf 19.00 uur, waar u ontvangen zult worden met koffie of thee.

Het programma ziet er als volgt uit:

19.30 uur 19.40 uur

20.30 uur 20.45 uur

Opening door de voorzitter dhr. T. Kroon
Mevrouw I. Uittien , manager wonen van UWOON
Onderwerp: “Actuele zaken van UWOON”
Daarna gelegenheid tot het stellen van vragen betreffende UWOON Pauze (consumptie naar keuze)
Onderwerp: “Veiligheid in en om de woning”

Een functionaris van de politie Veluwe West en een brandweercommandant van veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland zullen dit onderwerp op hun eigen vakgebied behandelen.
Daarna krijgt u gelegenheid tot vragen stellen.

Rondvraag en sluiting door de voorzitter

22.15 uur

Het bestuur van “De Groene Draad” zal uw aanwezigheid zeer op prijs stellen Met vriendelijke groet namens het bestuur,
Reiny Smink, secretariaat

1

Back To Top
X